ДЛОП ПО ПЛУВАНЕ за "МЪЖЕ-ЖЕНИ И СТАРША ВЪЗРАСТ" – LC