ДЛОП ПО ПЛУВАНЕ за "МЪЖЕ-ЖЕНИ И СТАРША ВЪЗРАСТ" – LC

Програма

InvitationBulSwimLC'24(15-17,13+)

SWIMRANKINGS

SWIMSTATS

 

Заявки ще се приемат до 17 ч. на 23.06.2024 на адрес:

bulswimmingmeetmanager@gmail.com