Контакти

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

София 1040, бул. Васил Левски № 75
Работно време: 08:30 до 17:00 /почивка 12:00 до 12:30/
тел.: 02/ 93-00-617; 
тел.: 02/ 93-00-618; 
тел./факс: 02/986-20-94

Пощенска банка
IBAN : BG35BPBI79421087804501 

електронна поща: 
bulswimm@gmail.com