Спортни съдии

Плуване:

Имена Категория
Валентин С. Митрев републиканска
Василис Г. Дамянидис републиканска
Олга Е. Иванова републиканска
Петър И. Георгиев републиканска
Стефан И. Георгиев републиканска
Стоянка И. Димитрова републиканска
Александър В. Лебешковски 1
Александър В. Шопов 1
Ангелина Х. Янева 1
Ани Д. Торлова 1
Анна Елия Хараламбиева 1
Анна Л. Анастасова 1
Атанас Г. Георгиев 1
Богомил Т. Ангелов 1
Бони Г. Цонков 1
Бранимир Г. Пандев 1
Ваня В.Кръчмарова 1
Весела И. Недкова 1
Весела И. Стойчева 1
Виктор В. Йотов 1
Виктория К. Колева 1
Виктория С. Димитрова 1
Виолета А. Георгиева 1
Галина Г. Тодорова 1
Галина М. Екимова 1
Георги И. Георгиев 1
Георги П. Георгиев 1
Десислава П. Янева 1
Димитър Н. Трендафилов 1
Димитър Т. Тодоров 1
Димо Г. Караянов 1
Динко П. Гешев 1
Динко С. Митев 1
Добринка В. Иванова 1
Добринка И. Паунова 1
Дора С. Добрева 1
Доротея П. Славкова 1
Драгомира И. Делиджова 1
Екатерина Х. Личовска 1
Жанет Б. Щерева 1
Жорж В. Станкович 1
Иван Г. Пандев 1
Иван И. Ангелов 1
Иван И. Ушев 1
Ивелина Р. Ралева 1
Йовка Н. Минкова 1
Катя В. Демирова 1
Константин Бурназов 1
Константина Н.Няголова 1
Лилия К. Липчева 1
Марина Л. Николова 1
Мартин Р. Герчев 1
Марчела Б. Цекова 1
Миглена Е. Николова 1
Минна М. Гешева 1
Михаил Т. Качаунов 1
Надежда И. Йорданова 1
Петранка Й. Николова 1
Петър С. Петков 1
Петя И. Миладинова 1
Румен И. Йосифов 1
Румяна С. Сивкова 1
Светозар Б. Божилов 1
Симона Х. Пантова 1
Снежанка Г. Пенева 1
Снежина П. Атанасова 1
Станислав Н. Николов 1
Стефан С. Георгиев 1
Стефан Ц. Вачев 1
Теодора К. Трифонова 1
Хриска Н. Стефанова 1
Христо Р. Георгиев 1
инж. Чавдар Т. Кумчев 1
Юлиана А. Чакърова 1
Янита Д. Райкова 1
Адриана П. Прокопиева 2
Александър В. Лилов 2
Александър О. Попиванов 2
Ангел А. Камбарев 2
Ангел Г. Василев 2
Ана М. Буюклиева 2
Анна В. Данченко 2
Анна Е. Бебова-Дойчева 2
Анна И. Алмаджиева 2
Анастасия Г. Стоилова 2
Анастасия Н. Пейчева 2
Антоанета А. Божилова 2
Антония Й. Михова 2
Асен Д. Бумбаров  2
Атанас Р. Калинов 2
Божидара Г. Кодинова 2
Борис В. Захариев 2
Борис П. Божилов 2
Борислава И. Борисова  2
Валерия Д. Попиванова 2
Васил С. Поповски 2
Васил Т. Куцаров 2
Ваня Г. Дончева-Цонева 2
Велина С. Личовска 2
Венелина Т. Михнева 2
Вержиния г. Балабанова 2
Веселин Н. Нейков 2
Веселин Н. Николов  2
Виктория М. Учикова 2
Виктория П. Петрова 2
Владислав В. Кръстев 2
Владислав С. Терзиев 2
Георги Д. Хаджиев 2
Георги Н. Топалов 2
Георги Р. Георгиев 2
Георги Х. Кочев  2
Георги Я. Власев 2
Гергана А. Мърцева 2
Гергана В. Гинева 2
Даниел П. Дочев 2
Даниела Х. Христова 2
Деница И. Цветанова 2
Детелина Й. Николова 2
Диана П. Петкова 2
Димитрина В. Айдарска  2
Димитринка Г. Георгиева 2
Димитър А. Атанасов 2
Димитър И. Пазвански 2
Димитър В. Вангелов 2
Димитър С. Димитров 2
Добрин К. Александров 2
Добромира Г. Иванова 2
Евгени Г. Джимертов 2
Евгения Д. Димитрова 2
Евтим А. Гьондров 2
Емил В. Драчев 2
Емилия Н. Нешева 2
Жан П. Тушанов 2
Живко А. Месробович 2
Зорница З. Боянска  2
Ивайло М. Джамбазов 2
Ивайло П. Павлов 2
Иван Алмаджиев 2
Иван Г. Иванов 2
Иван П. Петров 2
Иванеса В. Лебешковска 2
Иванка М. Ишева 2
Иванка Т. Генова 2
Илко Г. Василев 2
Йоана Е. Димитрова 2
Йордан Б. Кирачен 2
Йордан С.Гошев  2
Кирил С. Ватев 2
Константин Х. Христов 2
Кристина Е. Николова 2
Кристина Х. Тошева-Шишкова 2
Лиляна Т. Гужгулова 2
Любомир А. Андреев 2
Любомир Б. Алексиев 2
Любомир Л. Лазаров 2
Любомир М. Борисов 2
Людмила К. Етивасарова 2
Малина Л. Божкова 2
Малвина С. Бонева 2
Мануела Н. Атанасова-Марова 2
Мария Г. Чалъкова 2
Мария М. Златкова 2
Мария С. Димитрова 2
Мариян И. Недков 2
Мартин С. Стоянов 2
Миглена К. Бояджиева  2
Милен А. Мастиков 2
михаел И. Василев 2
Михаела М. Янкова 2
Моника С. Пейчева 2
Надежда С. Ръждева 2
Наталия Г. Стоянова 2
Нели С. Тодорова 2
Нено Я. Попов 2
Нина К. Ръждева 2
Никол А. Бончева 2
Никол А. Копеджийска 2
Огнян А. Петров 2
Павел В. Каменов 2
Павел О. Любенов  2
Петко Ж. Жерков 2
Петко Ц. Тороманов 2
Петър Б. Божилов 2
Пламен Х. Христов 2
Радост В. Василева 2
Радостина Ф. Възлева 2
Рая Л. Андонова 2
Росица Г. Атанасова 2
Росица Д. Динева 2
Сансу А. Марианов 2
Симона П. Палазова 2
Сергей Г. Караджов 2
Силвестър Т. Янкулов 2
Светослав В. Марков 2
Славяна А. Кънева – Раденкова 2
Соня И. Шопова 2
София В. Попова  2
Спас И. Борисов  2
Станислав Е. Танев 2
Станислав О. Стоев 2
Стефан И. Панайотов 2
Стефан С. Личовски 2
Стефани И. Тодорова 2
Стоян М.Михайлов 2
Таня Ж. Месробович  2
Теодора Д. Янева 2
Теодора К. Манолова 2
Теодоси Ж. Чернев 2
Тодор Х. Хльостаров 2
Тодор Х. Хараламбиев 2
Христина М. Първанова 2
Юлия В. Цекова  2
Юлиана И. Филипова 2
Явор С. Данаилов 2
Яна П. Стойменова 2
Янчо С. Стойчев 2

 

Синхронно/ Артистично плуване:

Три имена Категория
Венцислава В. Иванова 1
Михаела М. Михайлова 1
Северина Р. Йорданова 1
Златина И. Димитрова 1
Кристина П. Драгова 1
Алекс М. Кондова 1
Марина Б. Петрова 1