ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТИ

ПЛУВАНЕ

Председател: Кристиян Минковски

Членове:

 • Николай Вакареев
 • Любомир Л. Лазаров
 • Красимир Туманов
 • Екатерина Георгиева
 • Никола Петров
 • Янчо Стойчев
 • Ваня Аргирова
 • Гергана Василева

СКОКОВЕ ВЪВ ВОДА

Председател: Анна Лазарова
Членове:
 • Августин Саракински
 • Георги Чобанов

АРТИСТИЧНО ПЛУВАНЕ

Председател: Юлия Чубурова
Членове:
 • Валентина Богачева-Хофман
 • Галина Георгиева
 • Ирина Димитрова-Динчева
 • Галина Андонова