СЪДИЙСКА, СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА, ДИСЦИПЛИНАРНА, ЕТИЧНА И АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ; КОМИСИЯ ПО ПРОВЕРКА НА ТОЧКИТЕ

ПЛУВАНЕ

Председател: Велислав Цеков

Членове:

 • Бони Цонков
 • Жанет Щерева
 • Любомир Ценков
 • Олга Иванова
 • Стефан Георгиев

 

СИНХРОННО ПЛУВАНЕ

Председател: Петя Георгиев

Членове:

 • Галина Георгиева
 • Ирина Димитрова - Динчева
 • Мария Бинева
 • Мирослава Пеева
Председател: Августин Саракински

Членове: 

 • Анна Лазарова
 • Георги Чобанов
 • Катя Владимирова
 • Йордан Илчев

 

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ

 • Димитър Бобев
 • Диана Костова
 • Марий Иванов

 

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ

Председател: Георги Аврамчев

Членове: 

 • Адв. Герчо Кандиларов 
 • Димитър Бобев
 • Кристиян Минковски
 • Петър Стойчев

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Председател: Василис Дамянидис

Членове: 

 • Валентина Драчева
 • Красимир Туманов
 • Любомир Лазаров
 • Люба Панайотова
 • Снежанка Пенева
 • Мария Бинева

 

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

Председател: Райчин Антонов

Членове:

 • Атанас Берберов
 • Атанас Тодоров
 • Адв. Десислава Стоева
 • Адв. Любомир Сираков
 • Адв. Милчо Занев
 • Николай Чальов

 

КОМИСИЯ ПО ПРОВЕРКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКИТЕ
НА ПК

Председател: Атанас Тодоров
Членове:
 • Анна Лазарова
 • Кристиян Минковски
 • Снежанка Пенева