СЪДИЙСКА, СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА, ДИСЦИПЛИНАРНА, ЕТИЧНА И АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ; КОМИСИЯ ПО ПРОВЕРКА НА ТОЧКИТЕ

СЪДИЙСКА КОМИСИЯ ПО ПЛУВАНЕ

Председател: Велислав Цеков

Членове:

 • Стефан Вачев
 • Адриана Прокопиева
 • Любомир Богомилов
 • Олга Иванова

 

СЪДИЙСКА КОМИСИЯ ПО АРТИСТИЧНО ПЛУВАНЕ

Председател: 

Членове:

 • Ася Стойчева
 • Александра Малева
 • Диана Таванарска
 • Гергана Тонева

 

СЪДИЙСКА КОМИСИЯ ПО СКОКОВЕ ВЪВ ВОДА

Председател: Анна Лазарова

Членове: 

 • Августин Саракински
 • Георги Чобанов

 

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ

Председател: Димитър Бобев

Членове: 

 • Антоанета Боева
 • Борислав Тановски

 

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ

Председател: Георги Аврамчев

Членове: 

 • Адв. Десислава Стоева 
 • Димитър Бобев
 • Кристиян Минковски
 • Петър Стойчев

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Председател: Стоян Андонов

Членове: 

 • Павел Тодоров
 • Николай Чальов
 • Юлия Чубурова
 • Стефан Вачев
 • Снежанка Пенева
 • Адв. Божидар Стоев

 

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

Председател: Адв. Илиана Стойкова

Членове:

 • Веселин Суров
 • Анна Монева
 • Любомир Лазаров
 • Адв. Любомир Сираков
 • Атанас Берберов
 • Борислав Симеонов

 

КОМИСИЯ ПО ПРОВЕРКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКИТЕ
НА ПК

Председател: Атанас Тодоров
Членове:
 • Анна Лазарова
 • Кристиян Минковски
 • Стефан Вачев
 • Павел Тодоров