„КУПАТА НА КМЕТА - ГРАН ПРИ БУРГАС" '24 - Квалификационен Турнир за Олимпийските Игри

Покана и Регламент

Програма

InvitationGPBurgas_24

SWIMRANKINGS

SWIMSTATS

Заявки ще се приемат до 17 ч. на 19.05.2024 на адрес:

bulswimmingmeetmanager@gmail.com