11th SWIMMING TALENT CUP - BURGAS'24

Покана и Регламент

Програма

InvitationTalentCup_24

SWIMRANKINGS

SWIMSTATS

Заявки ще се приемат до 17 ч. на 15.04.2024 на адрес:

bulswimmingmeetmanager@gmail.com