ІX ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ “МЛАДОСТ – 2023“ ЗА КУПАТА НА КМЕТА

Покана и регламент

Програма

InvitationMladost_23

SWIMRANKINGS

Заявки ще се приемат до 17 ч. на 31.05.2023 на адрес:

bulswimmingmeetmanager@gmail.com