Държавно Отборно Първенство '23

Покана

Програма

Регламент

InvitationLenex

Swimrankings

Заявки ще се приемат до 17:00 ч. на 31.03.2023 на адрес:

bulswimmingmeetmanager@gmail.com