ДЛОП АРТИСТИЧНО ПЛУВАНЕ, ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ 03-06 АВГУСТ - ГР. ВАРНА