9-ти МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР БРИЗ - ИВАН "THE ROSHAV" СТОЙЧЕВ

Покана и Регламент

Програма

InvitationAquaLife_23

Swimrankings

SwimStats

Заявки ще се приемат до 17 ч. на 3.10.2023 на адрес:

bulswimmingmeetmanager@gmail.com