10th SWIMMING TALENT CUP – BURGAS '23

Покана и регламент

Програма

InvitationTalentCup_23

SWIMRANKINGS

Заявки ще се приемат на адрес:

bulswimmingmeetmanager@gmail.com

УЧАСТИЕ ВЗИМАТ ПЪРВИТЕ 600 РЕГИСТИРАРНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ В ПЕРИОДA 20.03 – 02.04.2023