Заповед вх. № РД-565/03.06.20г. на министъра на младежта и спорта - г-н Красен Кралев