Заповед РД 09-213/13.03.2020 на г-н Красен Кралев - министър на младежта и спорта