Заповед на г-н Красен Кралев - министър на младежта и спорта

9 март 2020

На основание проведено извънредно заседание на Министерски съвет на 08.03.2020 г., Заповед № РД-09-196/08.03.2020 на министъра на младежта и спорта и във връзка с писмо с изх. №09-00-1844/06.03.2020 г., Ви уведомяваме следното:

Заповед с изх.№ 09-00-1853/09.03.2020.pdf