Съдийски семинар - гр. Благоевград - ОТЛОЖЕН!

9 март 2020

Във връзка с динамично променящата се епидемична обстановка в България, заповед Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, писмо на министър Кралев до спортните федерации и породената от това отмяна на турнир "Пирин - Благоевград", предвидения за 12.03.2020г/петък/ в гр. Благоевград семинар за плувни съдии, се отменя.

Препоръчва се кандидатите да не преустановяват своята подготовка, докато обстоятелствата позволят провеждането на семинара.