ОТЛАГАНЕ провеждането на всички спорни състезания, турнири, първенства от вътрешния спортен календар на БФПС, насрочени през месец април 2020 г.

24 март 2020

На основание Заповед № РД-09-213/13.03.2020 г.на Министъра на младежта и спорта и в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Решението на НС на РБ за обявявяне на извънредно положение от 13.03.2020 г. и Закона за мерките и действията по време на въведеното на 13 март 2020 г., извънредно положение ОТЛАГА провеждането на всички спортни състезания, турнири, първенства от вътрешния спортен календар на БФПС, насрочени през месец април 2020 г. в т.ч. и ДОП по плуване мъже и жени – открит шампионат и Олимпийска квалификация – 50 м басейн / 2007 г. и по-големи/ (10-12.04.2020 г.).