ОТЛАГАНЕ провеждането на Общо събрание на БФПС на 19.05.2020 г.

24 март 2020

На основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Решението на НС на РБ за обявявяне на извънредно положение от 13.03.2020 г. и Закона за мерките и действията по време на въведеното на 13 март, извънредно положение, ОТЛАГА провеждането на свиканото с предходно Решение на УС заседание на Общото събрание на БФПС на 19.05.2020 г.

При появата на възможност и отпадане на мерките по извънредното положение за епидемията от COVID-19, УС на БФПС ще свика отново заседание на Общото събрание на БФПС по предвидения ред в Устава на БФПС.