Общо събрание

1 март 2018

На провелото се заседание на управителния съвет на Българска федерация плувни спортове от 28.02.2018 г., бе взето решение за провеждане на редовно годишно, отчетно и изборно общо събрание на клубовете членове на федерцията.

Събранието ще се проведе на 03,04,2018г.(вторник) от 11:00 часа в заседателна зала на Министерството  на младежта и спорта на петия етаж в сградата на Спортната палата в гр. София, бул. "Васил Левски" №75 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на УС за дейността на БФ "Плувни спортове" за 2017

2. Приемане на финансов отчет за 2017г.

3. Утвърждаване бюджет на БФПС за 2018 г.

4. Освобождаване на Председателя на БФПС - Георги Аврамчев и Генералния секретар - Таня Богомилова от длъжност и от отговорност

5. Избор на Председател и Генерален секретар на БФПС

6. Награждаване на плувните клубове спечелили купа "Делфин"; купа БФПС и купа "България" за 2017г.

Покана до клубовете може да видите  ТУК