НОВА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА ЗАЯВКИ ЗА СЪСТЕЗАНИЯ

1 септември 2022

Уважаеми дами и господа, занапред заявките за съсезания следва да се отправят на следната електронна поща: bulswimmingmeetmanager@gmail.com