!!! КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАРТОТЕКИ !!!

20 февруари 2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КЛУБОВЕ,

КРАЕН СРОК за подаване на картотеките за състезателите ви е 23:59 ч. на 24.02.2023г. (петък)

Ако след срока желаете да заявявате нови състезатели, знаете процедурата – плащате си глобата и ви отключваме профила, за да можете да ги добавяте.

МОЛИМ, ПРОВЕРЯВАЙТЕ, ПО КОЛКОТО ПЪТИ Е НУЖНО, ДАЛИ СТЕ КАЧИЛИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ И ДАЛИ СТЕ КАЧИЛИ ВСИЧКИ ТАКСИ И ЗАСТРАХОВКИ ЗА ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ!!! 

 

ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ: 

Ако до кайния срок (23:59 ч. на 24.02.2023г.) сте подали заявките си в системата за електронна картотека, но не сте одобрени, не се притеснявайте – считате се за подали в срок и за вас няма да има глоба!

 

БЛАГОДАРИМ!