ІX ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ “МЛАДОСТ – 2023“ ЗА КУПАТА НА КМЕТА