ГРАФИЦИ за отборите, участващи в ДЛОП по плуване М/Ж, във връзка със спазване на противоепидемичните мерки