Годишен отпуск на БФПС

1 август 2018

Уважаеми колеги, съгласно Заповед на Ръководството на БФПС, офисът на Българска федерация плувни спортове излиза в годишен отпуст от 06 Август до 31 Август 2018 г.

Първият работен ден, ще бъде 03 Септември 2018 г. (понеделник).

Хубаво лято!