Единодушие в избора на Георги Аврамчев и Димитър Бобев на провелото се Общо събрание на Българската федерация плувни спортове

3 април 2018

По време на проведеното на 03.04.2018 г.  Отчетно - изборно Общо събрание на Българската федерация по плувни спортове,  Георги Аврамчев и Димитър Бобев бяха избрани с пълно единодушие за Председател и Генерален секретар на федерацията. За тях гласуваха всички 96 делегати, членове на регистрирани към БФПС клубове.

Изборът показва, че клубовете гласуват пълна доверие на новите представляващи плувната федерация Аврамчев – Бобев, които от своя страна благодариха за подкрепата на клубовете и заявиха виждането си за продължаване на програмата за развитие на плувните спортове.

Делегатите аплодираха г-жа Таня Богомилова за работата и усилията  ѝ като генерален секретар на БФПС.