ДОП 02-04 Април

12 март 2021

Във връзка с епидемичната обстановка и наложените ограничителни мерки право на участие в ДОП 02-04 Април 2021 имат до 16 състезатели от клуб без значение от пола.