До Министър-председателя на Република България, Министерството на здравеопазването, Министерството на Младежта и спорта - ОТВОРЕНО ПИСМО