ДЛОП

11 май 2021

Право на участие в ДЛОП на 50м. басейн за всички възрасти през 2021 г. имат състезателите покрили нормативите от 2019 г. 
Периодът в който ще се зачитат резултатите ще бъде от 1 януари 2020 г. до датата за подаване на заявка за шампионатите през 2021 г.