Десет клуба издигнаха кандидатурите на г-н Георги Аврамчев за Председател на Българската Федерация по Плувни спортове и на г-н Димитър Бобев - за Генерален секретар на БФПС

13 март 2018

До днес 13.03.2018 десет клуба издигнаха кандидатурите на г-н Г. Аврамчев за Председател на БФПС, и на г-н Д. Бобев за Ген. секретар на БФПС.

Двамата са приели номинациите.

Крайният срок за издигане на кандидатури от клубовете членове на БФПС, е 23.03.2018г. 

Изборът ще се проведе на Заседание на Общото събрание на БФПС - 03.04.2018 г. (Вторник), в сградата на Министерството на младежта и спорта.