ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ