Българска федерация плувни спортове - кординатор на проект по програма ERASMUS +

20 февруари 2020

Като кординатор на Европейски проект ERASMUS + COLLABORATIVE PARTNERSHIP "STOP DOPING - SWIM FAIR!", Българска федерация плувни спортове беше домакин на първа по рода си среща на партньорите, която се състоя в София.

Обсъдени бяха основни моменти касаещи превенцията, мерките и последващата методология при елиминирането на употребата на допинг сред младото поколение плувци (10 - 18 години). 

Сред партньорските организации по амбициозното международно начинание, което обхваща периода до края на 2021 г., са Испания, Португалия, Гърция, Турция, Италия, Ирландия и Швеция. С националните си особености и индивидуален облик, всяка страна, максимално ще допринесе за  реализирането на Проекта на национално и международно ниво.