Актуализиран Вътрешен спортен календар за 2020 г.

15 юни 2020

Във връзка с пандемичната обстановка на територията на Република България, Българска федерация плувни спортове актуализира Вътрешния си спортен календар за 2020 г.

Домакинствата на ДЛОП, 50 м басейн, са обявени в така приложения файл. 

За по-голяма яснота във връзка с всички наложени промени прилагаме Препис-извлечение с част от Решенията на последното заседание на УС на БФПС:

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Заседание на УС на БФПС

ПРОТОКОЛ 6, РЕШЕНИЕ 2

РЕШЕНИЕ 2.1.: Актуализира Вътрешния спортен календар за 2020, във връзка с пандемичната обстановка на територията на Република България. Актуализиран Вътрешен спортен календар за 2020 г.

РЕШЕНИЕ 2.2.: За участие в ДЛОП, 50 м басейн, НЯМА да има изискване за постижения, даващи право за участие в съответното ДЛОП.

РЕШЕНИЕ 2.3.: Отборите за участие в ДЛОП на 50 м басейн могат да бъдат съставени от МАКСИМУМ 12 /дванадесет/ състезатели, без значение от пола.

РЕШЕНИЕ 2.4.: Състезанията от ДЛОП на 50 м басейн, ще се провеждат БЕЗ ПУБЛИКА.

РЕШЕНИЕ 2.5.: БФПС запазва правото си при промяна на противоепидемиологичните мерки, свързани с COVID-19, за промени по точки 2.3. и 2.4.