Михаил Савов

ЗЛАТО, 100 м гръб (58,46 сек) от EП-юноши „Рим ‘87” (Италия)