Георги Михалев

ЗЛАТО, 200 м гръб (2:05,41 мин) от ЕП-юноши „Люксембург ‘84”


европейски шампион за юноши на 100 и 200 м гръб от „Люксембург ‘84”
европейски вицешампион за юноши на 100 и 200 м гръб от „Мюлуз ‘83” (Франция)
4-ти от европейското в „Инсбруг‘82”
многократен балкански и републикански шампион.