Други документи

Антидопингови правила приети с ПМС 147 от 12.06.2019.

Годишен Тренировъчен План /шаблон/

Декларация за лични данни.

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ за СЪСТЕЗАТЕЛИ.

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ТРЕНЬОРИ и РЪКОВОДИТЕЛИ.

Декларация за чуждите граждани по чл. 17 ал. 2 (18 г. и нагоре - пълнолетни).

Декларация за чуждите граждани по чл. 17 ал. 2 (до 18 години - непълнолетни).

Декларация за състезатели, част от националния отбор по плуване.

Документи за кандидатстване на СК към БФПС.

Критерии за съдии по плуване

ПРАВИЛА за прилагането на въведените противоепидемични мерки при провеждане на тренировъчния и състезателен процес по трите вида спорт.

ПРАВИЛНИК за предоставянето, прекратяването, отнемането на състезателни права и за регламентиране на статута на спортистите.

ПРАВИЛНИК за условията и реда на трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите, картотекирани в БФПС.

ПРАВИЛА за вътрешния ред за национални състезатели и техните треньори по време на мероприятия организирани от БФПС

ПРАВИЛА за провеждане на държавните първенства по плуване, синхронно/артистично плуване и скокове във вода.

Правила за провеждане на Държавни първенства по синхронно/артистично плуване.

ПРОГРАМИ за ДЛОП на 25м. басейн.

ПРОГРАМИ за ДЛОП на 50м. басейн.

ДОП Програма

Регламент за категоризацията на спортните клубове по плувни спортове

Регламент за категоризация - Формуляр

Регламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове редовни членов на Българска Федерация Плувни Спортове

Таблица 1 - Към Регламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове

Таблица 2 - Към Регламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове

Таблица 3 - Към Регламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове

Регламент за оценка на дейността на клубовете по плувни спортове - Формуляр

Таблица за треньорски кадри

Техническа заявка за плуване

Списък картотека.docx

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК на БФПС.

ЕТИЧЕН КОДЕКС на БФПС.

УСТАВ на БФПС.

Устав на БФПС изменен с решение на ОС в чл.36 ал.3.