Правила на ФИНА за превенция манипулиране на състезания

Правилата на ФИНА за превенция на манипулиране на състезания, влизащи в сила от 30.01.2016 можете да видите тук