БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Новини

Извънредно общо събрание

logo-swimНа провело се заседание на управителния съвет на Българска федерация плувни спортове от 16.10.2017 г., бе взето решение за провеждане на извънредно общо събрание на клубовете членове на федерцията.

Събранието ще се проведе на 22.11.2017г.(сряда) от 11:00 часа в заседателна зала на Министерството  на младежта и спорта на петия етаж в сградата на Спортната палата в гр. София, бул. "Васил Левски" №75 при следния дневен ред:

1. Разглеждане и вземане на Решение по ЖАЛБА на Плувен клуб „ОМЕГА 01” срещу Решение 1.2. по Протокол № 2/01.02.2017 г., взето от Управителни съвет на БФПС в негово заседание от 01.02.2017 г., с което Решение на ПК „Омега 01” се налага НАКАЗАНИЕ

2. Разглеждане на проект за устав и вземане на Решение за приемане на нов устав на БФПС.

Партньори